les toiles Oxford

toiles Oxford, blanc, marine, rouge